Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Sauna 85 ApS

Rentemestervej 41, 2400 København NV

CVR: 43812076

+45 31 19 73 75

info@sauna85.dk

 

Ydelser og Betaling

Sauna 85 ApS tilbyder Saunagus sessions i vores mobile Sauna. 1 Saunagus session koster DKK 200. Find alle detaljer her.

Hos Sauna 85 ApS er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter.

Din plads er konfirmeret, når betaling er trukket fra din konto. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms.

Sauna 85 ApS modtager betaling med Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, MobilePay og Apple Pay* (*kommer snart).

dankort_160x160
visa_160x160
mastercard_160x160
mobilepay-small
apple-pay-logo_160x160

Afbudsregler

Køb af en plads til vores arrangementer, køb og brug af klippekort eller gavekort kan ikke refunderes, bortset fra situationer hvor fejlen skyldes Sauna 85.

Sauna 85 har ikke magt over fejl fra kundens side og vil sådan ikke være ansvarlig for eventuelle økonomiske konsekvenser.

Klippekort

Sauna 85 tilbyder virtuel klippekort, som er gyldig i 24 måneder fra købstidspunktet. Klippekortet kan bruges, hvis kunden er logget ind under bookingprocessen.
1 klip = 1 plads til Saunagus, og kan ikke bruges ved eksklusive events. Klippekortet er personligt, men kan bruges til at booke flere pladser på en session.

Gavekort

Sauna 85 tilbyder også virtuel gavekort, gyldig i 24 måneder fra købstidspunktet. Det angives via email og kan også printes. Man kan indtaste koden på gavekortet i løbet af bookingprocessen.

Data ansvarlighed og privatpolitik

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Vi bruger kun de oplysninger, du giver os, til at hjælpe din brug af vores tjenester, såsom at booke en Saunagus session, bruge/holde et klippekort, eller indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser.

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en Ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via jonas@sauna85.dk.

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

Email: info@Sauna85.Dk
Telefon: +45 31 19 73 75

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Vi bruges YOGO Booking for at facilitere vores bookingprocessen.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret Til At Se Oplysninger (Indsigtsret)


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret Til Berigtigelse (Rettelse)


Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret Til Sletning


I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret Til Begrænsning Af Behandling


Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret Til Indsigelse


Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret Til At Transmittere Oplysninger (Dataportabilitet)


Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Www.Datatilsynet.Dk.

Tilbagetrækning Af Samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage Til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Www.Datatilsynet.Dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

da_DKDK

Ved brug af Sauna85 tjenester, accepterer du Handelsbetingelser og Privatpolitik.